Medlemsmøte på Bolstad

Vassvøri og Voss i mellomalderen

Knut K. Finne heldt eit engasjerande foredrag om dette tema i Bolstadøyri bedehuskapell kl 18 den 1. desember 2022.20221206_223725.jpg

Levande og godt fortalde Knut om korleis Bolstad var ein sentral plass i mellomalderen. Vassvegen var hovedåra for transport av folk og varer.  Bolstad ligg naturleg til der elv møter fjord. Det var god tilgang på tømmer og det kunne lett fløytast til fjorden. Dette saman med rik tilgang på varer frå innlandet gav grunnlag for bygging av langskip og med det handel med omverda.

Les meir

Kulturminnedagane 2022

Årets tema var Drivkraft: "me takkar varmt for da dei gamle gav" ( frå Vossasongen).

Kultur1

Kulturminnedagane er i regi av Kulturvernforbundet som igjen er tilknytta European Heritage Day, under desse dagen er det arrangement i over 50 land.

Sogelaget hadde ope hus 3. september med utstilling av alle bøker som er utgitt av laget samt ymse anna i heradstyresalen.

Kultur1

 

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav"

Kulturminnedagane 2022 Drifkraft- "me takkar varmt for da dei gamle gav" - Voss Kulturkalender

Les meir

Brannen på Evanger 10. april 1923

Av Halvor Folgerø

Fotokjelde Marcus UiB

Marcus før brannen sentrum.png

Ei ny årstid festar grepet stadig lengre opp i fjellsidene i Teigane. Nede i dentrange botnen fløymer elva i vårkåte kast. Ein blankpussa dag er på hell. I hesteskyssen som snor seg nedetter den smale kjerrevegen sit to menn, utanom kusken. Fylkesmann Friis Pedersen er full av lovord over den vakre naturen. Ordførar Nils Mugaas nikkar og smiler, peikar og forklarer. Bymannen har aldri vore i Teigdalen før. Då dei nærmar seg Fadnes ser dei ho. Ei gigantisk, gråsvart sky har tårna seg opp over fjella, og driv vestover.

Les meir

Kulturvandring

Kulturvandring

til Holo gard i Rasdalen

laurdag 10.september 2022 kl 12.00. Me køyrer bil til vegenden i Rasdalen og spaserer derifrå på fin sti ca 1/2 time. I Holo møter Rune Simonsen oss og han vil fortelja om garden og plassen. Frammøte på stasjonen på Bolstad kl 12.00. Ta gjerne med deg kaffi og noko å bita i. Alle som har lyst kan vera med på denne vandringa.

Vel møtt!

Arr. Vassvøri sogelag

-----------------------------------------

Kulturvandring til Hernes

 Onsdag 29. september 2021

Frammøte ved småkraftverket (Mesopotamia) i starten av Vossedalen.

gamlevegen til hernes

Me gjekk stølsvegen gjennom Hernesberget og fram til gardane på Hernes og vidare ned til bilvegen.

Les meir

Årbok

Utgåva for 2021 av Frå fjell til fjord er i handel!

Du kan kjøpa denne utgåva på Evanger Landhandleri, ARK amfi, Voss Bokhandel og Dalekvam Coop.

Me sender i tillegg boka "Ord og uttrykk frå Vassvøri" av Knut Hjørnevik, til alle medlemmer.

Alternativt send epost til oss so sender me for kr 250 + porto.

1997 1

1997 1

Les meir

Årsmøter

Årsmøte for 2021

Vassvøri sogelag hadde årsmøtet sitt i heradshuset på Evanger måndag 21. mars 2022.

 Årsmøte for 2021

Vedtektsendring. Styret i Vassvøri sogelag la fram forslag til endring i vedtektene, § 7. Paragrafen har fylgjande ordlyd: «Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av februar. Det skal gjerast kjent i lokalpressa og ved oppslag 3 veker før møtet vert halde».

Forslag til endring: «Årsmøtet skal haldast kvart år innan utgangen av april. Det skal gjerast kjent på Heimesida til Vassvøri sogelag, i e-post til medlemer, på Facebook-sida til sogelaget og ved oppslag 3 veker før møtet vert halde». Det kom forslag om å føya til at oppslag skal vera på Brekkhus, i Evanger sentrum og på Bolstad. Med denne tilføyinga vart endringa godkjent.

Les meir

Vassvøri sogelag

Vassvøri sogelag vart skipa 5. september 1993. Laget femnar om grendene på Bolstad, på Evanger og i Teigdalen. 

Laget har til føremål å fremja interessa for slekts- og lokalsoge og kulturvern.

Laget vil samla inn og ta vare på alt som har verd for grendene si soge, og som kan fortelja om folk sine levekår gjennom tidene.

Styre, skriftnemnd og kontaktinformasjon